CAUTA IN SITE
         
cautare avansata
       
Destinatii
   NOU! Revelion 2016
   Austria
   Bulgaria
   Croatia
   Dubai
   Elvetia
   Grecia
   Italia
   Muntenegru
   Romania - Delta Dunarii
   Romania - Litoral
   Romania - Munte
   Romania - Balneo
   Slovacia
   Slovenia
   Turcia
Oferte curente
   Destinatii exotice
   NOU! Pachete Charter
   Oferte speciale
   Pachete Salzburgerland Card
   Parcuri de distractie
   Paste si 1 Mai 2015
   NOU! Senior Voyage
   City breaks
   SPA & WELLNESS
Oferta saptamanii
Cum ne gasiti
Cataloage Edelweiss Travel

Email Newsletter


Contractul cu agentia
1.OBIECTUL CONTRACTULUI
Descarcati acest contract in format pdf aici .

1.1 – Obiectul contractului Il constituie promovarea si comercializarea programelor turistice interne si externe lansate de EDELWEISS TRAVEL In cursul perioadei de valabilitate a contractului.
1.2 - Agentia de turism vânzatoare are dreptul sa cheme In garantie agentia de turism organizatoare a pachetului de servicii turistice (EDELWEISS TRAVEL) pentru plata despagubirilor solicitate de turist ca urmare a neexecutarii obligatiilor contractuale din vina organizatorului.
1.3 - Perioada de valabilitate a prezentului contract este de la data semnarii acestuia de catre parti pâna la 31.10.2008.

2.OBLIGATIILE PARTILOR

2.1 – Comercializeaza prin intermediul PARTENERULUI programele turistice cu derulare In tara si strainatate.
2.2 – Se obliga sa plateasca PARTENERULUI un comision stabilit In prealabil pentru fiecare turist participant la actiunile ce fac obiectul prezentului contract.
2.3 – Se obliga sa aduca la cunostinta PARTENERULUI, cu minim trei zile lucratoare Inainte, orice modificare aparuta In programul turistic oferit spre vânzare.
2.4 – Orice modificari aparute In pachetul de servicii achizitionat de catre turist nu vor aduce prejudicii acestuia. In cazuri exceptionale, când programul nu se poate derula locatia initiala EDELWEISS TRAVEL Isi rezerva dreptul de a oferi turistilor servicii Intr-o locatie similara sau superioara din punct de vedere al clasificarii.
2.5 – Va pune la dispozitie PARTENERULUI programele, preturile si conditiile de vânzare a produselor turistice operate.
2.6 – In cazul Iin care din motive obiective nu pot fi acordate turistilor PARTENERULUI In Intregime serviciile comandate, EDELWEISS TRAVEL va efectua, la cererea PARTENERULUI, rambursarea contravalorii serviciilor neefectuate fie va acorda, cu acceptul clientului, servicii compensatorii.
2.7 – Va pune la dispozitia PARTENERULUI materialele promotionale de care dispune (brosuri, pliante, afise, etc.) spre a-l sprijini in comercializarea produselor turistice care fac obiectul prezentului contract.
2.8 – Va instrui personalul de vânzare al PARTENERULUI cu privire la specificul fiecarui produs turistic la sediul agentiei sau cu ocazia seminariilor organizate de EDELWEISS TRAVEL.

PARTENERUL

2.9 – Se obliga sa asigure, prin toate mijloacele publicitare ce ii stau la dispozitie, promovarea produselor turistice oferite spre vânzare de catre EDELWEISS TRAVEL.
2.10 – Are obligatia de a informa corect si complet clientii in legatura cu programul turistic si le va inmâna acestora in anexa programul turistic primit de la EDELWEISS TRAVEL. De reclamatiile aparute ca urmare a neplacerilor cauzate turistilor datorita informarii incorecte sau incomplete de catre PARTENER aceasta ramâne direct raspunzator.
2.11 – Va respecta termenele de anulare si plata a serviciilor turistice prevazute in contract.
2.12 – Va anunta, daca este cazul, modificarea coordonatelor sale (sediul, cont bancar, telefon, fax, e-mail) sau a persoanei responsabile.
2.13 – Va transmite comanda serviciilor solicitate de clientii sai touroperatorului EDELWEISS TRAVEL prin fax (0247.311.851) sau e-mail specificând numele si prenumele complete ale turistilor (data nasterii, seria pasaportului). EDELWEISS TRAVEL nu este responsabila in cazul transmiterii de catre PARTENER a unor date eronate ce conduc la refuzul accesului turistilor in tarile vizitate de catre autoritatile competente. De asemenea, EDELWEISS TRAVEL nu poate fi facuta responsabila pentru refuzul turistilor de a consuma serviciile confirmate PARTENERULUI ca urmare a inadvertentei intre cererea clientului si comanda PARTENERULUI. De inexactitatea datelor si efectele datorate netransmiterii sau transmiterii lor eronate PARTENERUL ramâne direct raspunzator.
2.14 – Va aduce la cunostinta turistilor orice modificare aparuta in cadrul pachetului de servicii comandat.
2.15 – Va emite voucherul propriu iinscriind pe acesta datele de confirmare a serviciilor comunicate de EDELWEISS TRAVEL sau va solicita acestuia eliberarea voucherelor pentru clienti. De orice omisiune a PARTENERULUI acesta ramâne direct raspunzator.

3.TARIFE sI COMISIOANE

3.1 – Tarifele sunt exprimate in EURO sau in lei.
3.2 – Tariful minim de vanzare a pachetelor turistice este cel comunicat de EDELWEISS TRAVEL. PARTENERUL se obliga sa nu promoveze serviciile turistice care fac obiectul prezentului contract la tarife mai mici decat cele ale agentiei EDELWEISS TRAVEL, iin caz contrar EDELWEISS TRAVEL isi rezerva dreptul de a rezilia unilateral contractul.
3.3 – Promotiile si alte modalitati de promovare care au influenta directa asupra tarifului serviciilor turistice care fac obiectul prezentului contract vor fi anuntate inainte de lansarea acestora pe piata.
3.4 – Comisionul cedat este de 10 %. In cazuri speciale comisioanele vor fi comunicate odata cu lansarea pachetului .

4.Termene de plata si de anulare – Turism individual

4.1 PARTENERUL se obliga sa vireze in contul agentiei EDELWEISS TRAVEL 50 % din contravaloarea integrala a produsului turistic vandut, odata cu confirmarea scrisa a serviciilor, restul urmand a fi achitat cu cel putin 21 zile inainte de inceperea sejurului, exclusiv comision.Pentru rezervarile efectuate cu mai putin de 15 zile înainte de începerea sejurului plata se va efectua integral odata cu confirmarea serviciilor comandate. PARTENERUL va transmite pe fax sau e-mail copie de pe instrumentul bancar cu care a fost efectuata plata.
4.2 in cazul platilor in lei acestea se vor efectua la cursul BNR din ziua incasarii plus 2% comision de risc valutar.
4.2 Termenele de anulare generale sunt:
Cu mai mult de 30 zile inainte de inceperea programului – 0% din valoarea pachetului
intre 29 zile si 16 zile inainte de inceperea programului - 50% din valoarea pachetului
intre 15 zile si 0 zile inainte de inceperea programului - 100% din valoarea pachetului
Pentru necomunicarea acestor termene catre turisti PARTENERUL este direct raspunzator.
4.4 in cazul anumitor pachete in care se aplica alte termene de anulare acestea vor fi comunicate odata cu lansarea pachetului.
4.5 PARTENERUL are obligatia de a transmite agentiei EDELWEISS TRAVEL cererea de anulare in ziua formularii ei de catre clienti. EDELWEISS TRAVEL va raspunde in 24 ore si va comunica PARTENERULUI penalizarile aferente conform datei de anulare.
4.6 in cazul nerespectarii termenelor de anulare prevazute in prezentul contract responsabilitatea revine PARTENERULUI. Pentru evitarea unor situatii neplacute precum: imbolnaviri, pierderea pasaportului, calamitati naturale, accidente, decese iin familie, etc. PARTENERUL va recomanda turistilor “polita de asigurare STORNO”.

5.Termene de plata si de anulare – Grupuri.

5.1 PARTENERUL se obliga sa vireze in contul agentiei EDELWEISS TRAVEL 30% din contravaloarea integrala a produsului turistic vandut, odata cu confirmarea scrisa a serviciilor, 40% din contravaloarea integrala a produsului turistic cu 45 de zile inainte de inceperea sejurului, restul, mai putin comisionul PARTENERULUI, urmand a fi achitat cu 15 zile iinainte de inceperea sejurului.
5.2 in cazul platilor in lei acestea se vor efectua la cursul BNR din ziua incasarii plus 2% comision de risc valutar.
5.3 Termenele de anulare generale sunt:
Cu mai mult de 45 zile inainte de inceperea programului – 30% din valoarea pachetului
intre 45 zile si 15 zile inainte de inceperea programului - 80% din valoarea pachetului
intre 15 zile si 0 zile inainte de inceperea programului - 100% din valoarea pachetului
Pentru necomunicarea acestor termene catre turisti PARTENERUL este direct raspunzatoar.
5.4 PARTENERUL are obligatia de a transmite catre EDELWEISS TRAVEL cererea de anulare in ziua formularii ei de catre clienti. EDELWEISS TRAVEL va raspunde in 24 ore si va comunica acestuia penalizarile aferente conform datei de anulare.
5.5 Pentru intarzieri la plata se percep penalitati de 0,2% pe zi.

6.LITIGII

6.1 – Orice litigii aparute intre partile contractante vor fi rezolvate pe cale amiabila. in caz contrar, litigiile vor fi solutionate conform prevederilor legale in vigoare la Instantele Judecatoresti.

7.1 In cazul în care turistul este nemultumit de serviciile turistice primite acesta are obligatia de a întocmi o sesizare în scris, clar si explicit cu privire la deficientele constatate la fata locului, legate de realizarea pachetului de servicii turistice contractat, ce se va transmite prompt touroperatorului EDELWEISS TRAVEL de catre PARTENER si prestatorului de servicii turistice (conducerii hotelului, restaurantului).
7.2 Atât agentia, cât si prestatorul de servicii turistice vor actiona imediat pentru solutionarea sesizarii. În cazul în care sesizarea nu este solutionata sau este solutionata patial, turistul va depune la sediul PARTENERULUI o reclamatie în scris, în termen de maxim 5 zile de la încheierea calatoriei, reclamatie ce va fi transmisa imediat, în aceeasi zi catre EDELWEISS TRAVEL. EDELWEISS TRAVEL se obliga ca în termen de 45 zile calendaristice sa comunice PARTENERULUI despagubirile ce se cuvin turistului.

8.DISPOZItII FINALE

8.1 – incetarea contractului are loc in urmatoarele cazuri:
- prin expirarea perioadei pentru care a fost incheiat;
- de comun acord;
- din cauza nerespectarii termenelor de plata;
8.2 – Partea care solicita incetarea contractului, acorda un preaviz scris de 15 zile calendaristice celeilalte parti semnatare.
8.3 – PÎn cazul programelor în derulare în momentul rezilierii, partile contractante au obligatia sa-si îndeplineasca toate obligatiile asumate pâna la finalizarea actiunilor turistice.
8.4 –Programele turistice in vanzare, constituie anexe si fac parte integranta din contract.
Prezentul contract s-a incheiat in 2 (doua) exemplare originale, din care unul pentru EDELWEISS TRAVEL si unul pentru PARTENER.
Contacteaza-ne prin Yahoo

Andreea :


Letitia :


Alina :


Oferte Infoturism.ro
Edelweiss Travel - Catalog Feed Cum rezerv? | Cerere Personalizata| Parteneri | Contractul cu agentia | Contractul cu turistul | Despre Austria|Confidentialitate | Copyright c 2007 Edelweiss Travel | by CSTeam